جاذبه های فرهنگی، تاریخی و هنری

رنگرزی

در تبريز رنگرزي سابقه اي طولاني و گذشته اي پر رمز و راز داشته كه كسي نمي توانست از اسرار و رموز آن آگاهي يابد. هر رنگرز با بكار بردن شيوه هاي مختص بخود رنگهايي با توناليته هاي مشخص را توليد مي كند . در رنگرزي مهارت رنگرز در كاربرد مواد رنگي اهميت ويژه اي دارد، براي مثال عدم مهارت رنگرز و فقدان نفوذ رنگ به داخل الياف، فرش رگه دار شده و يا بر عكس بر اثر اشباع الياف از مواد رنگي به هنگامي كه فرشها بر روي يكديگر انداخته شود رنگهاي اضافي به فرشهاي مجاور نفوذ مي كنند. همچنين كيفيت و نوع اليافي كه در رنگرزي بكار برده مي شوند نيز در خور اهميت است.

رنگرزان خبرة تبريز با تركيب رنگهاي اصلي توانسته اند انواع توناليته هاي رنگي را بدست آورند. و رنگها را بر حسب ساختمان فيزيكي، كيفيت شميايي و ثبوت و نوع دندانه‌هايي كه بكار مي برند ويا روشهاي رنگرزي تعريف و طبقه بندي ميكنند.

در تبريز براي رنگرزي پشم و ابريشم از قديم الايام از گياهان رنگ دار نظير انار،گردو،روناس،اسپرك،نيل پر طاووسي،زرد چوبه، سماق،بلوط،هليله وحشرةقرمز دانه استفاده مي كردند

 

 

تبریز 2018، 2018 تبریز، تبریز پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید:

 

           

   

رسانه ها

  spansor
   logo enemad