خدمات

آذربایجان

مجموعه: هتل

تبریز- درجه دو- اقامت در تبریز- تخفیف نوروزی

چاپ

 

2-

آدرس تبریز- شریعتی شمالی- جنب سینما ٢٩ بهمن
تلفن 04135559051
مدیر هتل آقای جعفری
درجه هتل 2