خدمات

کاروانسرای تیکمه داش

شهرستان بستان اباد - جاده ترانزيتي تبريز- تهران - 1/5 كيلومتري روستاي تيكمه داش

این بنا مربوط به دوران صفویه است

X

Right Click

No right click